Nytt styre i NCE Aquaculture

På NCE Aquacultures generalforsamling den 21. mars 2017 ble Tarald Sivertsen takket av som styreleder. Vi takker Tarald for en stor innsats gjennom mange år.

Svenn Are Jenssen vil være arbeidende styreleder for det nye NCE Aquaculture. Det nye styret består i tillegg av nestleder Tor Anders Elvegård, Kjell Lorentsen, Odd Strøm og Leif Magne Sunde.