Kontakt

Postadresse:
NCE Aquaculture, Kunnskapsparken Bodø, pb.815, 8001 Bodø

Besøksadresse:
Kunnskapsparken Bodø, Sjøgata 15-17, 8001 Bodø

Daglig leder i NCE Aquaculture:
Malin Johansen
Mobil: 416 14 758
E-post: mj@kpb.no

Prosjektmedarbeidere i NCE Aquaculture:

Styreleder Svenn Are Jenssen
Mobil: 915 18 814
E-post: saj@kpb.no

Pål Ove Henden
Mobil: 917 35 732
E-post: poh@kpb.no

Carl Erik Nyvold
Mobil: 906 35 620
E-post: cen@kpb.no

Ingrid Sommerli
Mobil: 950 42 170
E-post: is@kpb.no

Marit Kvarum
Mobil: 936 65 823
E-post: mk@kpb.no

 

Styret i NCE Aquaculture:

Arbeidende styreleder Svenn Are Jenssen – Kunnskapsparken Bodø AS

Nestleder Tor Anders Elvegård – Nordlaks Oppdrett AS

Styremedlem Kjell Lorentsen – Gigante Havbruk AS

Styremedlem Leif Magne Sunde – SINTEF Ocean

Styremedlem Odd L. Strøm – Nova Sea AS