Invitasjon til Forskningsrådets prosjektverksteder

Har din bedrift en idé og trenger forskning for å realisere den?
Da bør du delta på Prosjektverksted! Kursene er gratis, og arrangeres på 13 ulike steder i landet.

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Enten du har en idé eller er i gang med å lage en søknad til et forsknings- og utviklingsprosjekt, kan du dra nytte av å være med på vårt prosjektverksted.

Målet med kurset er å gi deg redskapene og ferdighetene for å utvikle et godt forskningsprosjekt. Du vil få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det vil gi deg nyttig kunnskap som du kan bruke i arbeidshverdagen din og for å realisere prosjektet ditt.

På noen av kursene kan deltakerne også jobbe med prosjektskisser som de har sendt inn i forkant. Se info om kurssteder og påmelding HER.

Satellite