Gratis seminar med SINTEF Ocean

Vår partnerbedrift SINTEF Ocean inviterer sammen med FHF til gratis erfaringsseminar 31. mai til 2. juni med demoforsøk i SINTEF Oceans flumetank i Hirtshals, Danmark. Påmeldingsfristen er 24. mai 2017

Seminaret “Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger” vil belyse hvordan luseskjørt oppfører seg under vannflaten og hvilke erfaringer vi har ved bruk av luseskjørt. Modellforsøkene demonstrerer dukens og merdens  bevegelser i strøm og bølger, og kreftene som virker på forankringen.

Under forsøkene vil det tas hensyn til deltagernes ønsker for å best mulig gjenskape ulike situasjoner i praktisk oppdrett.

Under seminaret vil det bli holdt foredrag om biologiske og fysiske  parametere som kan ha innvirkning på resultatet ved bruk av luseskjørt. Det vil også bli lagt tilrette for diskusjoner og meningsutvekslinger gjennom hele seminaret.

Sted: SINTEF Ocean sin flumetank i Hirtshals, Danmark. Ved Nordsøen Oceanarium.
Arrangører: SINTEF Ocean og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Tid: 31. mai til 2.juni 2017
Påmelding og informasjon her: http://www.sintef.no/hirtshalsseminar