Foredrag fra Settefiskforum

NCE Aquaculture takker deltakere, foredragsholdere og partnerbedrifter som har bidratt til årets NCE Aquaculture og Skrettings settefiskforum. En rapport som oppsummerer idéskisser fra gruppearbeidene vil bli sendt til deltakerne per e-post. Nederst på denne siden finner dere foredragene som er gjort tilgjengelige.

bilde 11   01

Har du bilder du ønsker å dele, for eksempel fra en av utfluktene? Send de til ilk@kpb.no