16 november arrangerer SINTEF og FHF Erfaringsseminar om luseoperasjoner

SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerer sammen med FHF et Erfaringsseminar på Værnes 16.nov 2016, der det fokuseres på kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner.

Bakgrunn for seminaret er at det tidvis er betydelig behandlingsdødelighet, uten at en har noen god innsikt i hva som er årsaker til dette.  Med et økt fokus fra myndighetene på å redusere tap av fisk, blir dette viktig framover.

Mer informasjon finner dere på:

http://www.sintef.no/siste-nytt/erfaringsseminar-om-avlusingsoperasjoner/

sintef